top of page

Noah's Ark artists displayed at the Armenian Embassy of Canada


On the occasion of the 25th Anniversary of the Independence of the Republic of Armenia, the Embassy of the Republic of Armenia to Canada received a number of paintings and sculptures by renowned modern Armenian artists such as Yuroz, Vahram Davtian, Vahan Roumelian, Suren Voskanyan, David D, Berdj Tchakedjian, Megerdich Darakjian for long term display at the Embassy premises. This project was completed with assistance from Levon and Ana Afeyan, and generous support from «Noah's Ark» Art Gallery Director Mosses Herkelian.

ՀՀ Անկախության 25-րդ տարեդարձի առթիվ Կանադայում ՀՀ դեսպանությունը Լևոն և Անա ԱՖեյանների աջակցությամբ «Noah's Ark» պատկերասրահի տնօրեն Մովսէս Հերկելեանի կողմից ի պահ է ստացել ժամանակակից հռչակավոր հայազգի նկարիչներ և քանդակագործներ Յուրոզի, Վահրամ Դավթյանի, Վահան Ռումելյանի, Սուրեն Ոսկանյանի, Դավիթ Դ-ի, Պերճ Չաքեճեանի, Մկրտիչ Տարագճեանի մի շարք ստեղծագործություններ:


bottom of page